Regulamin

Regulamin internetowego Sklepu uzdrowisko-wdomu.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski działający pod adresem uzdrowisko-wdomu.pl prowadzony jest przez Jacka Kuźniara, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa PRO-DENT Jacek Kuźniar z siedzibą w miejscowości 37-123 Handzlówka 5a, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie informatycznym przez Ministra Gospodarki, NIP 815-115-94-87, REGON 690462967. Regulamin określa zasady internetowego zawierania transakcji w Sklepie Medycznym i Zielarskim uzdrowisko-wdomu.pl.

Słowniczek:

Sklep - Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski działający pod adresem internetowym uzdrowisko-wdomu.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas od złożenia zamówienia przez Klienta, w jakim Sklep skompletuje zamówienie, do momentu przekazania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy, uwzględniający wyłącznie dni robocze;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca lub nieposiadająca Konta Klienta;

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarcza lub zawodową.

Konto Klienta - baza zawierająca dane indywidualizujące Klienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub w placówce Poczty Polskiej;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru - punkt prowadzony lub współpracujący ze Sklepem, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

Refundacja - świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na rzecz ubezpieczonych w NFZ w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące środkami pomocniczymi lub przedmiotami ortopedycznymi określonych w w art. 5 pkt. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach, a w szczególności głównych cechach świadczenia, Sklep zamieszcza na stronie uzdrowisko-wdomu.pl.
 2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe uzdrowisko-wdomu.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3.  Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient, celem składania zamówień, może również założyć Konto Klienta, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu, w tym podać adres poczty elektronicznej, określić hasło do Konta i zaakceptować Regulamin Sklepu. Login i hasło Klienta mają charakter poufny. Za pośrednictwem Konta Klienta istnieje możliwość m.in. sprawdzania aktualnego statusu zamówienia.
 4.  Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. Sklep zwrotnie przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej automatyczną informację w celu weryfikacji przez Klienta złożonego zamówienia. Następnie niezwłocznie pracownik Biura Obsugi Sklepu wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, które to potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia, w szczególności dla transakcji o wartości powyżej 500,00 zł lub płatności "za pobraniem".
 5.  W celu złożenia zamówienia Klient:
  a. dokonuje wyboru towarów lub usług,
  b. loguje się na Konto Klienta lub wskazuje swoje dane kontaktowe
  c. dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  d. dokonuje wyboru sposobu płatności.
  Po dokonaniu zamówienia Sklep przekazuje Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy
 6.  W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci Klientowi wpłaconą należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za niedostępny w Sklepie towar, Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.
 8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja takich zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 9. Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z usług Sklepu:
  - Sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu
  - Dostęp do Internetu
  - Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies. Polityka cookies znajduje się tutaj.

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować przez Czas realizacji zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu lub telefonicznie, pod numerami telefonów podanymi w zakładce kontakt.
 2.  Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się Klienta na Konto Klienta.

III. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a. podawane są w złotych polskich,
  b. zawierają podatek VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
  d. nie obejmują zniżek (refundacji) dla osób uprawnionych do Refundacji NFZ.
 2.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także wszelkich opłatach za dostarczenie towaru oraz wszelkich innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.
 3.  Ceny podane na stronach serwisu uzdrowisko-wdomu.pl dotyczą oferty Sklepu i obowiązują przy zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu.
 4.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6.  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce "Koszty dostawy".

IV. Czas realizacji zamówienia.

 1. Sklep oferuje w większości towary, które gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24h. Sklep oferuje również takie towary, które postawione są do dyspozycji przez producentów i składowane w ich magazynach, a dostępne dla Klientów za pośrednictwem Sklepu z dłuższym czasem realizacji zamówienia, o czym informujemy w opisach. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustaleniu terminu dostawy należy skontaktować się ze Sklepem pod nr tel. 0 - 17 2250122 wew. 22 lub mailowy zamowienia.fhu@gmail.com. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2.  Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
  b. firmy kurierskiej lub
  c. do punktu odbioru, w którym Klient osobiście dokonuje jego odbioru.
 3.  Przesyłki zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Firmy kurierskiej do krajów, w których firma kurierska świadczy usługi.
 4.  W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 5.  Produkty oznaczone jako "dostępne w ofercie aptecznej" oferujemy w punkcie sprzedaży Apteka Przyjazna Dla Pacjenta (37-122 Albigowa 1054A).
 6.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  b. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 2.  Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 4.  Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

VI. Reklamacje.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, w przypadku gdy została dołączona do towaru.
 2.  Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu wady towaru.
 3.  W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru Klientowi, Klient, niebędący Konsumentem, powinien zawiadomić Sklep o wadzie w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  W takim przypadku prosimy o informację na adres zamowienia.fhu@gmail.com a Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
  Magazyn Główny, 37-122 Albigowa 1054a
  Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na odwrocie faktury).
 4.  Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”

  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skierowania sprawy do:
  a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  b. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  c. miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 - Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. W tym celu Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

  Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest TUTAJ

  Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6.09.2011 r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późn. zm.).
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient powinien sporządzić i przesłać na adres: BOK uzdrowisko-wdomu.pl 37-122 Albigowa 1054a lub zamowienia.fhu@gmail.com lub poprzez formularz kontaktu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest TUTAJ.

  Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie, przesyłając widomość na e-mail Konsumenta.
 3.  Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje w odniesieniu do umowy określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) tj.:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4.  Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek, instrukcji). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5.  Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia na odwrocie faktury) na adres:
  Magazyn Główny 37-122 Albigowa 1054a.
 6.  Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania.
 2.  Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. Na wyraźną dyspozycję Klienta Sklep dokonuje zwrotu należności w drodze przekazu pocztowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia towaru w wysokości kosztów najtańszego zwykłego sposobu przesyłki, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez konsumenta w momencie składania zamówienia.

IX.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
Magazyn Główny 37-122 Albigowa 1054a
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

X.Dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jacek Kuźniar, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa PRO-DENT Jacek Kuźniar z siedzibą w Handzlówce, Handzlówka 5a, nr tel. 17 225 01 23, adres e-mail: biuro@dlapacjenta.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować pod adresem: iod@dlapacjenta.pl.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w sklepie internetowym lub stacjonarnym.
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją reklamacji.
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym- w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przekazywania ofert marketingowych o nowościach i promocjach– w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
4. Dane osobowe Klienta:
a) gdy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w Sklepie - będą przetwarzane do czasu wypełniania prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zamówienia Klienta.
b) gdy są przetwarzane w celu realizacji reklamacji- do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz okresów związanych z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie.
c) gdy są przetwarzane w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym, do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody.
d) gdy są przetwarzane w celu wysłania drogą elektroniczną ofert marketingowych o nowościach i promocjach, do momentu wycofania zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi niezbędne do wykonania zawieranych z Klientem umowy lub świadczonej usługi, w tym usługi informatyczne, prawne i księgowe, pocztowe, kurierskie oraz bankowe w zakresie realizacji płatności. Dane osobowe mogą być przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeżeli zaistnieje sytuacja sprzedaży refundowanej.
6. Klient posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody - na zasadach wskazanych w RODO.
7. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest:
a) dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia Klienta. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
b) obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
d) dobrowolne lecz służące do utworzenia i korzystania z konta Klienta w sklepie internetowym
d) dobrowolne lecz służące do skorzystania przez Klienta z marketingu towarów, promocji i usług dostępnych w Sklepie.

XI.Postanowienia końcowe.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jackiem Kuźniarem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa PRO-DENT Jacek Kuźniar.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Zamieszczone w serwisie zdjęcia i opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem.

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony uzdrowisko-wdomu.pl Szczegóły na temat wykorzystywanych plików Cookiem znajdują się w dziale „Polityka Cookies”.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 15-05-2015 r.

Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: uzdrowisko-wdomu.pl, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel